RİPER

Mermer riperlerinde gövde 400 HB sertlikte. Sökü ve taş riperlerinde ise uç kısım isteğe göre şanklı tip veya adaptör ve tırnaklı yapılabilmektedir. Gövde de yine aynı şekilde 400 HB sertlikte malzeme ve diğer kısımlarda ST-52 malzeme kullanılmaktadır.

TOP